Quote by Rainis


Paties?ba ir darbs, meli ir slinkums. Paties?ba ir mekl?šana, ir c?n?šan?s, sevis izt?r?šana, non?kšana konfliktos un to risin?šana ar sav?m sirds asin?m. Meli ir gr?t?bu aizsegšana, izlikšan?s, zin?šanas izt?lošana tur, kur neko nezina, lai tikai nevajadz?tu mekl?t. Meli ir par k?triem mesties konfliktos un tos atrisin?t; tie izliekas, it k? konfliktu neb?tu bijis.


Paties?ba ir darbs, meli ir slinkums. Paties?ba ir mekl?Å¡

Topics: Lies, Truth By Rainis
Liked the quote? Share it with your friends.

Random Quotations