Quote by Kurt Vonnegut


Trzymajcie si? z dala od cz?owieka, który pracowa? w pocie czo?a nad rozwi?zaniem jakiej? zagadki, rozwi?za? j? i stwierdzi?, ?e nie jest m?drzejszy ni? przedtem - powiada Bokonon. - Przepe?nia go bowiem mordercza pogarda do ludzi, którzy s? równie g?upi jak on, ale nie doszli do swojej g?upoty równie ci??k? prac?.


Trzymajcie si? z dala od cz?owieka, który pracowa? w poci

Liked the quote? Share it with your friends.

Random Quotations