Quote by Bob Ong


...madaming teacher sa labas ng eskwelahan. desisyon mo kung kanino ka magpapaturo.


...madaming teacher sa labas ng eskwelahan. desisyon mo kung

Liked the quote? Share it with your friends.

Random Quotations