Quote by Jasna Horvat


Nomadom je postao onda kada je o omjeru ljepote po?eo razmišljati kao o ljubavnom odnosu izme?u dvaju dijelova u kojem se suprotnosti privla?e upravo magi?nom snagom, a isti omjer jednako gospodari i arhitekturom i prirodom.


Nomadom je postao onda kada je o omjeru ljepote po?eo razmi

Liked the quote? Share it with your friends.

Random Quotations