Quote by Imants Ziedonis


Tevis d?? es esmu pratis daudz/. Esmu k?vies, c?n?jies un cirties.Tikai vienu nepratu nekad - paš? '?st?kaj? br?d? š?irties.


Tevis d?? es esmu pratis daudz/. Esmu k?vies, c?n?jies un ci

Liked the quote? Share it with your friends.

Random Quotations